English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1396/11/11
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
1396/11/07
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
1396/11/02
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
1396/11/01
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
1396/10/23
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
ارائه برخی از خدمات آموزشی پس از امتحانات
1396/10/16
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
1396/10/13
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
 
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی
برنامه امتحانات نیمسال3961
برنامه امتحانات نیمسال3961
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه سخنرانی هفته پژوهشی
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود
اطلاعیه جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود گروه زبان و ادبیات فار...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند