منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
اعضاء هیات علمی

گروه دارای سه عضو هیات علمی تمام وقت است و هر سال از همکاری تنی چند از مدرسان مدعو نیز بهره مند است.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند