مدیر گروه زبان فرانسه

دکتر میترا رئیسی دهکردی
تحصیلات:  دکتری تخصصی زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  m.raissi@basu.ac.ir
تلفن:  38292614-81
تلفن داخلي:  232
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند