اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

 
کد خبر: 6305    1395/11/13

جلسه دفاع از رساله دکتری
دانشجو:خانم طاهره قاسمی           رشته تحصیلی:زبان و ادبیات فارسی
موضوع رساله:بررسی سیر تاریخی عنوان(با تاکید بر شعر معاصر)
زمان برگزاری: سه شنبه 19/11/1395
ساعت برگزاری:10 صبح
مکان برگزاری: دانشکده علوم انسانی،سالن جلسات 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند