«ارسال به دوستان»

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

کد خبر: 9031 تاریخ انتشار: 1396/04/09

عنوان رساله: نقد پسا استعماری رمان معاصر الجزایر، مطالعه موردی رمان های اصابع لولیتا ،مملکه الفراشه، ذاکره الماء و اسینی اعرج

دانشجو : بی بی راحیل سنسبلی

راهنما : دکتر سیدحسن فاتحی

داور خارجی: 1- دکتر حسن سرباز دانشیار دانشگاه کردستان

                    2- دکتر هادی رضوان دانشیار دانشگاه کردستان

داور داخلی: دکتر مرتضی قائمی

تاریخ دفاع : 4/10/ 1396 ساعت 12-10

مکان : اتاق شورای دانشکده

ارسال به دوستان

آدرس ایمیل:
برای ثبت پیغام مورد نظر خود اینجا کلیک کنید